Tohto roku sa opäť uskutoční bluegrassová dielňa spojená s oddychom a jamsessions pod taktovkou skúsených hudobníkov. Bližšie informácie nájdete na stránke akcie: http://www.atamusic.eu/bgwellness/