Tieto materiály sme robili pre workshop na Pálenčárni. Keďže je web nejakú dobu nedostupný tak ich dám sem.

 

Doprovodná gitara s basovými tónmi (Striedavá basa)

Základný doprovod v najpoužívanejších durových akordoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V akordoch C dur, a B7 (v európe píšeme H7) je potrebné prekladať prst na basových strunách. Na akorde G dur si ukážeme rôzne rytmické variácie. Možností je oveľa viac, je možné ich miešať aj striedať podľa charakteru skladby.

 

Rytmické variácie doprovodu v bluegrasse

 

Úlohou gitary je zvýrazniť harmónie a vyplniť priestor medzi údermi basy na 1. a 3. dobu a čopom mandolíny na 2. a 4. dobu. Spôsob, akým hráte doprovod, výrazne ovplyvňuje výsledný zvuk pesničky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri pohybe smerom hore je to zvyčajne len také „zavadenie“ o struny. Hlavne doprovod v 4. takte je zradný. Ak budete smer hore hrať príliš nahlas alebo cez viac strún, bude výsledný efekt silno folkový.

 

Kráčajúca basa

Tento zvláštny názov označuje techniku hrania, kedy okrem hrania striedavej basy sa na basovej linke hrajú aj iné tóny, zväčša tóny, ktoré vedú ucho poslucháča k ďalšiemu akordu. Najlepšie je si to vysvetliť na nasledujúcom príklade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takt číslo 3 vedie linku pekne z tónu G chromaticky až do tónu C. Takt číslo 5 pripravý ucho poslucháča na D a v takte číslo 7 padneme naspäť do G. Takt 8 je trochu netradičný. Urobiť odtrh pri štvrťových notách je nezvyklé, ale dal som ho tam preto, aby ste začali trochu túto techniku cvičiť. Takty 8 a 9 sú vlastne jednoduchý G run. Ale o tom až v ďalšej kapitole.

 

G-run

G run sa používa podobne ako interpunkčné znamienko v písanej vete. Ako bodka za vetou, ako otáznik či výkričník na konci vety, ako čiarka v súvetí. Dôležité je jeho správne načasovanie a akcent. Najprv si ukážeme základné tóny plného G runu v rôznych akordoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledné dva tóny runu sa zväčša hrajú úderom trsátka smerom dole (reststroke), aby bolo možné dosiahnuť čo najsilnejší tón.

Tieto runy majú rôzne variácie. Často sa používajú techniky ako odtrh, príklep a slide, o ktorích si budeme hovoriť neskôr. Hrajú sa rôzne rytmicky, alebo sa vynechávajú, pozmenia alebo pridajú iné tóny. Run by mal zapadnúť do konceptu skladby. Je ľahké skladbu „prerunovať“ preto je dôležité zvážiť miesta, kde bude použitý. Určite je správne miesto na konci slohy alebo refrénu. Opatrne s ním na konci breaku iného nástroja, kedy sa môže „zraziť“ s ukončením sóla iného nástroja. Použiť ho v strede slohy či refrénu si už vyžaduje jemnocit a skúsenosti. Ak hrá viacero gitár, tak G run zväčša hrá práve spievajúci gitarista alebo gitarista hrajúci v danej časti vyhrávky.