V dnešnom diely našej malej školy (či skôr kurzu :-) ) by som vám chcel ukázať, ako sa dajú niektoré veci okolo hudby popísať jednoduchšie a tým pádom si aj jednoduchšie zapamätať. Hudobná teória je nudná záležitosť, mňa skôr zaujíma tá "praktická hudobná teória", kde je všetko hmatatelnejšie a použiteľné takmer okamžite.


Možno ste sa už niekedy stretli s pojmom Nashville Numbering System (ďalej ako NNS). Je to systém zápisu harmónie skladieb bez ohľadu na tóninu a systém zápisu rytmu a dynamiky. Dnes si povieme niečo o zápise harmónie skladieb.
Všetci poznáme zápis doprovodných akordov (harmónie) z rôznych spevníkov. Akord (C, Dmi a pod.) sú zapísané nad textom piesne. Tento zápis je veľmi priamy, no má svoje "muchy".
Prvou vecou je, že vieme síce aký akord hrať, ale nevieme koľko dôb a druhý problém je, že ak sa rozhodne, že skladba sa nebude hrať v C ale napríklad v G, hrôza nám zmrazí úsmev na tvári a v hlave začína zložitá matematika. Problémy nastanú, ak spoluhráči nepoznajú akordy a vy sa im snažíte "pomôcť" tak, že im akordy hovoríte. Čo ak však máte nasadené kapo napríklad na piatom pražci? Vy síce hráte hmat G dur, ale v skutočnosti hráte C dur. Takže ak zakričíte basákovi G dur, tak je tu mierne povedané prúser :-)
K prvému problému sa vrátime neskôr, najprv si vyriešime problém číslo 2, univerzálny zápis akordov.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa napríklad v pesničke v Cdur hrajú najviac akordy C, F a G a v skladbe v Gdur sa hrajú G, C a D?
Zoberme si stupnicu C dur.

1 2 3 4 5 6 7 1
C D E F G A H C

Prvá nota je C. Akordom na prvej note je C dur. Volá sa tónika.
Štvrtá nota je F, akordom na štvrtej note je F dur a volá sa subdominanta.
Piata nota je G a akordom na piatej note je G dur. Volá sa dominanta a hráme ju väčšinou ako G7.

Pozri me sa na G dur

1 2 3 4 5 6 7 1
G A H C D E F# G


Prvá nota je G. Akordom na prvej note je G dur. Volá sa tónika.
Štvrtá nota je C, akordom na štvrtej note je C dur a volá sa subdominanta.
Piata nota je D a akordom na piatej note je D dur. Volá sa dominanta a hráme ju väčšinou ako D7.

Takto môžeme pokračovať pre ľubovoľnú tóninu. Opakuje sa nám ten istý vzorec:
1 = tónika
4 = subdominanta
5 = dominanta

Takže ak si skladbu zapamätáme ako súbor akordov 1, 4 a 5, tak vieme hrať v ľubovoľnej tónine a hoc aj pri čítaní zo zápisu nás nebudú mýliť písmenká akordov.
Schválne si to skúste napríklad na D dur (pozor, okrem F# je tam aj C#)

No a ako zapíšeme ostatné akordy? Ami, Emi a podobne? Vráťme sa naspäť k C dur, urobím ale zmenu. Niektoré písmenká napíšem malým písmenom:

1 2 3 4 5 6 7 1
C d e F G a h C


No tak tie malé písmenká znamenajú, že sú to molové akordy (siedmy je trochu zákerák, ale to je na inokedy).
Teda ak mám hrať v pesničke v Cdur akord 2, viem že to je druhé písmenko od C, čo je D a druhý je molový, takže Dmi.
V NNS sa používajú špeciálne značky na označenie molových, znížených a iných akordov, je tu ale zjednodušená forma, ktorú používa hádam každý americana muzikant.
Namiesto arabských číslic 1,2,3,... sa použijú rímske čísla, teda I, II, III, IV a molové sa zapíšu malými písmenami. Teda Akordy pre tóninu C dur sa zapíšu nasledovne:

I ii iii IV V vi vii I
C D E F G A H C


Ukážme si to na skladbe "Lodní zvon zvoní":

I                                       I7
Lodní zvon zvoní, není čas se ptát,
IV                                        I
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád.

Lodní zvon zvoní, tak napít mi dej,
                      V               I
láhví od whisky, pak mi zamávej.

To "I7" znamená že hráme prvý akord ako dominantný, teda v C dur je to C7, v D dur ako D7, ...


Zápis molových akordov vystihne skladba "Tisíc mil"

               I                vi
V nohách mám už tisíc mil
         ii             IV
stopy déšť a vítr smyl
         ii                V7             I
a můj kůň i já sme cestou znavení

Možno je na prvý pohľad tento zápis komplikovanejší, ako ste boli zvyknutý, má však veľa výhod a rýchlo si na neho zvyknete. A keď na budúce niekto pred koncom skladby zakričí že "končíme v štyrke", tak vás to už neprekvapí. A ak budete hrať s basákom skladbu v C dur, ktorý nepozná akordy skladby a vy mu namiesto Gdur s vašim kapodastrom poviete "jedna", tak on už vie, že je to C dur, aj keď vy držíte G dur.

Ja som si tento zápis veľmi obľúbil a takto sa snažím aj pamätať skladby. Tento zápis oceníte, keď sa pustíte do sólovej improvizovanej hry, kedy vám zápis v podobe stupňov tóniny bude k nezaplateniu.

Na dnes všetko.

Ahoj ;-)

P.S.: Toto je živý dokument, to znamená, že na základe Vašich ohlasov a svojho uváženia priebežne mením. Takže neváhajte napísať na FB ak niečo nie je tak ako si to predstavujete ;-) A určite sa oplatí vrátiť sa z času na čas a skontrolovať či niečo nepribudlo, alebo sa niečo neopravilo.