Dnes si ukážeme zápis štruktúry skladieb tak, aby bol jasný formát taktov aj akordy formou rímskych čísel ako sme písali v predošlom diely.

Väčšina z nás vyrastala na spevníkoch tlačených aj ručne čmáraných. Skladby sa zapisovali tak, že nad textom piesne sa približne v mieste kde sa prehadzoval akord, zapísal názov akordu. Napríklad:

               G                Em
V nohách mám už tisíc mil
         Am             C
stopy déšť a vítr smyl
         Am                D7             G
a můj kůň i já sme cestou znavení

Nevýhoda tohoto zápisu je zrejmá. Neviete ako dlho (koľko dôb) máte hrať akord G ani ostatné. Idete "podľa ucha", čo je väčšinou cesta do pekla ak nemáte dostatočné skúsenosti alebo nepoznáte presne skladbu. Ak nad ostatnými slohami nemáte zapísané akordy tak oči behajú k prvej slohe kôli akordom a späť k hranej slohe kôli textu. Proste celé zle.

Šikovný gitarista si vytvorí v hlave mapu skladby. Najlepšie vizuálnu. V nej si predstavý formát skladby, počty taktov a ktoré akordy v jednotlivých taktoch sú. Takto sa skladbu rýchlo naučí a orientácia, kde sa v skladbe nachádza, je oveľa jednoduchšia. Ako vizerá takáto mapa? Napríklad takto:

 

G    Em   Am   C   
Am   D7 G  

Samozrejme, použijeme univerzálny zápis:

I   vi    ii      IV    
ii      V7 I  

Zo zápisu je zrejmé, že v skladbe je zmena akordu každý takt a posledný akord sa hrá dva takty. Teraz už môže nasledovať text piesne. Opäť len zopakujem. Je to systém, mapa, ktorá Vám pomáha kategorizovať a ukladať si do "pamäte" skladby. Neskôr vám pomáha pri aranžovaní sól. Vybral som jednoduchú skladbu. Ak je skladba zložitejšia, je nemysliteľné zapisovať ju ako akordy nad textom.

Poďme zložitejšie, Rocky Top Tennessee.

G        C    G
Wish that I was on ol' Rocky Top,
Em      D     G
down in the Tennessee hills;
G        C     G
Ain't no smoggy smoke on Rocky Top;
Em    D     G
Ain't no telephone bills;

IV  I   vi  V   I      
I      IV  I vi  V I

 Z tohto zápisu je jasné, že akordy v druhom a tretom takte sa striedaju po dvoch dobách. Starým zápisom máme more akordov roztrúsených po celej slohe. V tabuľkovom zápise je zrejmá štruktúra a mám lepší prehľad čo sa v tej skladbe deje.

Ešte sa na chvíľku zastavme. Prvá ukážka a druhá ukážka sa odlišujú aj jednou vecou. Obe sú v 4/4 takte, ale pesnička Tisíc mil sa hrá tak, že v jednom takte je na prvú dobu basa a na tretiu dobu čop, zatiaľ čo skladba Rocky Top Tennessee má basu na 1. a 3. dobu a čop na 2. a 4. dobu (teda klasicky bluegrass). V zápisoch sa to občas objavuje ako ev.8 a ev.16, niekedy ako 4/4 a 8/4 predznamenie. Neviem sa v tom zorientovať, proste je to tak.

Čo sme sa teda dnes naučili. Ak si budeme zapisovať skladbu, na vrch strany okrem názvu a tóniny v ktorej sa hrá doplníme aj tabuľku pre slohu a refrén a vpíšeme do nej akordy. Za tabuľkou zapíšeme slová piesne s odkazom, ktorá tabuľka platí pre ktorú slohu (ak je to zložitejšia skladba). Takto sa skladbu naučíme skôr, podporíme vizuálnu pamäť a urobíme krok bližšie k štúdiu akordických kadencií (chord progressions... prečo je v angličtine všetko také jednoduché  :-) )